سهام خاص . ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

. ⚜️در معاملات امروز بورس، معاملات سهام زیر خاص و مشکوک بوده است. پیشنهاد می شود بررسی عمیقتری روی…

تحلیل شاخص هم وزن بورس

تحلیلگر : مزدک توسلی ۵ بهمن ۹۹   شاخص هم‌وزن با توجه به تایم فریم هفتگی از حدود نیمه…

سهام خاص . ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

. ⚜️در معاملات امروز بورس، معاملات سهام زیر خاص و مشکوک بوده است. پیشنهاد می شود بررسی عمیقتری روی…

سهام خاص . ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

سهام خاص . ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

. ⚜️در معاملات امروز بورس، معاملات سهام زیر خاص و مشکوک بوده است. پیشنهاد می شود بررسی عمیقتری روی سهام برتر اعلام شده صورت پذیرد. ⚠️توجه : سهام معرفی شده در فیلترهای دپارتمان مالی درفک به منزله سیگنال خرید و فروش نمی باشد و تنها نشانه ای برای بررسی عمیق تر این سهام توسط سایر […]

تحلیل شاخص هم وزن بورس

تحلیل شاخص هم وزن بورس

تحلیلگر : مزدک توسلی ۵ بهمن ۹۹   شاخص هم‌وزن با توجه به تایم فریم هفتگی از حدود نیمه مرداد سال جاری اصلاح خود را آغاز کرد و موج A این اصلاح تا حدود نیمه آبان ادامه یافت. با شروع موج B شاهد رشد محسوس شاخص هم‌وزن تا اوایل دیماه بودیم و پس از آن، […]

سهام خاص . ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

سهام خاص . ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹

. ⚜️در معاملات امروز بورس، معاملات سهام زیر خاص و مشکوک بوده است. پیشنهاد می شود بررسی عمیقتری روی سهام برتر اعلام شده صورت پذیرد. ⚠️توجه : سهام معرفی شده در فیلترهای دپارتمان مالی درفک به منزله سیگنال خرید و فروش نمی باشد و تنها نشانه ای برای بررسی عمیق تر این سهام توسط سایر […]

سهام خاص . ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹