دسته: تحلیل سهام درخواستی

تحلیل درخواستی نمادهای :پکویر-توریل-قاسم-چدن-پدرخش-زقیام. ۴ بهمن ۱۳۹۷٫

۴ بهمن ۱۳۹۷ توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک  

تحلیل درخواستی نمادهای :پارس-شسینا-میدکو-ثغرب-شاوان. ۴ بهمن ۹۷

۴ بهمن ۱۳۹۷ توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک  

تحلیل سهام درخواستی ارفع.فاسمین.شخارک.کچاد.وخارزم. ۲۷ دی ۹۷

۲۷ دی ۱۳۹۷ توجه : این تحلیل ها جنبه آموزشی داشته و به معنی سیگنال خرید یا فروش نمیباشد و مسئولیت معاملات با سهامدار است 🙏همراه شما هستیم 📚آکادمی بورس درفک