برچسب: سهام عدالت

فروش سهام عدالت

  این روزها که صحبت از سهام عدالت در همه جا فراگیر شده است ۴۹ میلیون ایرانی سهامدار باید در خصوص نحوه مدیریت سهام عدالت و فروش یا نگهداری آن تصمیم گیری کنند. فارغ از اینکه فروش سهام عدالت کار…

آزادسازی سهام عدالت چگونه است؟

در سال ۱۳۸۵دولت نهم جمهوری اسلامی با هدف افزایش عدالت اجتماعی، اقدام به انتقال سهام خود در شرکت ها و موسسات بزرگ اقتصادی به مردم کرد که در این مرحله سهام عدالت بین اقشار کم درآمد جامعه توزیع شد. دولت…