دسته: دوره جامع نوسانگیری بورس

دوره جامع نوسانگیری در بورس – تابلوخوانی و فیلترنویسی

. دوره جامع شماره ۳   💠نحوه برگزاری: وبینار به همراه ارائه فیلم 🔸 ۴ جلسه ۳ ساعته 🔹روزهای پنجشنبه و جمعه: ساعت ۱۵ الی ۱۸ 🔸شروع دوره: پنجشنبه ۲۰ آذر 👤مدرس: مهندس مسعود علیزاده 🔻عضو کارگروه آموزش کانون کارگزاران…